Programet e Studimit:
Kompanite Partnere:

Konkursi i pranimit

 

Pranimi i studentëve në FASTIP bëhet me konkurs.  

 

Konkursi zhvillohet në dy faza: test me shkrim në gjuhën angleze, intervistë punësimi.

Përmbajtja e konkursit përcaktohet nga kompania.

 

Datat e konkursit janë:

Nga kompanitë partnere me FASTIP-in:

a) Në datën 20 gusht 2018ora 10:00, në mjediset e FASTIP zhvillohet testi me shkrim në anglisht për maturantët që aplikojnë në programin "Menaxhim i Bankave".

 

b) Në datën 22 gusht 2018ora 10:00, në mjediset e FASTIP zhvillohet testi me shkrim në anglisht për maturantët që aplikojnë në programin e studimit "Menaxhim i Hoteleri-Turizëm" dhe programin "Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme".

 

c) Intervista e punësimit caktohet nga kompania jo më vonë se data 22 gusht 2018.

 

 

 

Nga kompanitë jo-partnere me FASTIP-in konkursi zhvillohet në datat 11 -  22 gusht 2018.

 

Kompanitë jo-partnere të FASTIP-it dorëzojnë një dokument zyrtar ku deklarohet:

 • Vlerësimi me pikë 1-100 pikë për maturantin e shpallur fitues;
 • Pranimi i/e maturantit si punonjës i kompanisë;
 • Trajnimi i/e studentit në procese të ndryshme pune në kompani;
 • Mbështetja financiare e studentit për tre vitet e studimit.

Për më tepër informacion, shkarkoni KËTU Udhëzimin nr.01, datë 29.05.2018, "Për zhvillimin e konkursit të pranimit të studentëve në FASTIP, për vitin akademik 2018-2019".

 

 

 

Kriteret e pranimit të studentëve në FASTIP

 

 

1. Mbështetur në Ligjin nr.80/2015 "Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucione të Arsimit të Lartë në Shqipëri" çdo individ që ka mbaruar me sukses arsimin e mesëm ka të drejtë të vazhdojë studimet universitare.

 


2. Që të jesh student i FASTIP maturantët/kandidatët duhet që:

 • Të kenë mestaren e shkollës së mesme mbi (gjashtë);
 • Të kenë notën e anglishtes në provimet e Maturës Shtetërore mbi (gjashtë);
 • Të marrin pjesë në konkursin e pranimit (testim me shkrim në gjuhën angleze dhe intervistë punësimi) që e zhvillojnë kompanitë partnere me FASTIP.

 


Procesi i aplikimit online në portalin

U-ALBANIA


Informojmë të gjithë maturantët/kandidatët që dëshirojnë të ndjekin studimet në FASTIP, se nga data 30 korrik 2018 deri më datë 04 gusht 2018 duhet të kryejnë procesin e aplikimit online në portalin e aplikimit universitar U-ALBANIA ku ndër 10 preferenca i ftojmë të përzgjedhin degë që FASTIP-i ofron:

 

 • Menaxhim i Bankave (program në gjuhën angleze)
 • Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (program në gjuhën angleze)
 • Menaxhim i Hoteleri-Turizmit (program në gjuhën angleze)

 

Këtë proces kanë të drejtë ta kryejnë të gjithë ata maturantë/kandidatë që:

 

- janë pajisur me dokumentacionin ligjor të përfundimit të arsimit të mesëm;

 

- plotësojnë kriterin e notës mesatare të pëcaktuar me VKM nr.216, datë 20.04.2018 (për maturantët e këtij viti shkolllor) dhe VKM përkatëse për vitet para 2018; 

 

- kanë notën e anglishtes në provimet e Maturës Shtetërore mbi 6(gjashtë);

 

- nuk rezultojnë të regjistruar në një program tjetër studimi;

 

- kanë kryer pagesën e tarifës së aplikimit prej 2000 (dy mijë) lekë në zyrat e Postës Shqiptare apo Bankat e nivelit të dytë nga data 05 qershor 2018 deri më datë 15 korrik 2018

*Fatura për pagesën e tarifës së aplikimit shkarkohet në portalin U-ALBANIA dhe mandati me pagesën e kryer dorëzohet nga maturanti në sekretaritë e shkollës së mesme.


 

 

 

Flyer - Kriteret e pranimit 

 

 

NJOFTIM:

      Njoftojmë studentët që janë regjistruar në vitet  akademike 2010-2011,2011-2012 , të cilët nuk kanë përfunduar studimet të paraqiten pranë Fakultetit të Studimeve të Integruara me Praktikën.


       Në mbështetje të Ligjit  nr. 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në  Republikën e Shqipërisë”, neni 90, pika 1: Kohëzgjatja maksimale e studimeve në një program studimi nuk mund të jetë më shumë se dyfishi i kohëzgjatjes normale të studimeve që parashikon programi. 

Faleminderit per mirëkuptimin!

 

 

NJOFTIM:

Shkarkoni ⇒ Kriteret për pranimin e studentëve në vitin akademik 2018-2019

për çdo fakultet dhe program studimi, miratuar me Vendim nr.2, datë 10.01.2018 të Senatit Akademik të Universitetit "Aleksandër Moisiu" Durrës.

 

 

 

NJOFTIM:

 

Ju bëjmë me dije se procesi mësimor i planifikur për datën 27.11.2017 do të zhvillohet ditën e shtunë, më datë 02 dhjetor 2017, bazuar në Urdhrin nr.16, datë 23.11.2017 të Dekanit të FASTIP.

 

 

 

NJOFTIM

Mbi të drejtat dhe detyrimet e diplomantëve të FASTIP përpara ditës së ceremonisë së diplomimit

 

Njoftojmë të gjithë studentët e diplomuar në shtator 2017 se kanë të drejtë të ftojnë për të qenë të pranishëm brenda në sallën e ceremonisë së diplomimit, dy të afërm të tyre.

 

Diplomantët duhet të paraqiten në FASTIP pranë Degës Ekonomike për të kryer pagesën prej 1500 lekë për Diplomën.

Diplomantët duhet gjithashtu të tërheqin uniformat e ceremonisë deri më datë 16 Nëntor 2017. Për uniformën duhet kryer një pagesë prej 3000 lekësh tek Dega Ekonomike. Dorëzimi i uniformave të marra bëhet nga data 17 Nëntor deri më 24 Nëntor 2017.

 

Diplomantët e programeve përkatëse të studimit duhet të plotësojnë një Vërtetim dhe ta dorëzojnë atë në Sekretarinë e fakultetit pasi ta kenë firmosur tek personat përgjegjës. Me anë të këtij vërtetimi konfirmohet shlyerja e të gjitha detyrimeve nga studenti ndaj fakultetit përpara tërheqjes së diplomës.

 

Vërtetimet për çdo program studimi mund t'i shkarkoni më poshtë:

 


 

 

 

NJOFTIM

Tarifa e Shkollimit

 

Njoftohen studentët e vitit të dytë e të tretë të FASTIP se brenda datës 10 nëntor 2017 duhet të kryejnë pagesën e tarifës së shkollimit për vitin akademik 2017-2018.

 

Faturën për arkëtim për pagesën e tarifës së shkollimit mund ta shkarkoni këtu ⇒ Fatura për Arkëtim (Tarifë Shkollimi)

 

 

 

 

Kalendari Akademik 2017-2018

 

Publikohet kalendari i vitit të ri akademik 2017-2018⇒ shkarkoje këtu

 

 

 

Universiteti i Durrësit, Universitet i akredituar

 

Universiteti "Aleksandër Moisiu" Durrës, akreditohet në nivel institucional me Vendim nr.10, datë 07.04.2017 të Bordit të Akreditimit.

 

- Vendimi i Bordit të Akreditimit

 

- Certifikata e Akreditimit

 

 

PËR MATURANTËT!

Njoftojmë dhe ftojmë të gjithë maturantët që duan të përzgjedhin FASTIP si preferencë tyren të klikojnë në rubrikë"Pranimi i Studenteve" për t'u njohur me të rejat mbi konkursin e pranimit për vitin e ri akademik 2017-2018.

 

 

Për t'u shkarkuar:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NJOFTIME
 • 05.10.2011

  Kalendari Akademik 2013-2014

  me shume
 • 05.10.2011

  Rregullorja e studimeve dhe provimeve

  me shume
WEBMAIL

E-Mail

Password