Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NJOFTIME
  • 05.10.2011

    Kalendari Akademik 2013-2014

    me shume
  • 05.10.2011

    Rregullorja e studimeve dhe provimeve

    me shume
WEBMAIL

E-Mail

Password

Zona e Studentit

Moduli "Introduction to Accounting"


Studentët e vitit të parë të departamenteve "Menaxhim i Bankave", "Menaxhim i NVM" dhe Menaxhim i Hoteleri-Turizëm" më datë 16 Prill 2018  do të zhvillojnë modulin "Bazat e Kontabilitetit" (Introduction to Accounting) 

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

Moduli "Global Supply Chain Management"


Studentët e vitit të tretë të departamentit "Menaxhim i NVM", më datë 16 Prill 2018 do të zhvillojnë modulin "Drejtim i Furinizimit të Zinxhirit Global" (Global Supply Chain Management).

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

Moduli "Risk Management"


Studentët e vitit të tretë të departamentit "Menaxhim i Bankave" më datë 17 Prill 2018 dhe do të zhvillojnë modulin "Menaxhim i Riskut" (Risk Management) 

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 
 
 
 
Provimet përsëritëse për studentët e vitit të dytë
 
Në tabelën e mëposhtme gjeni datat e provimeve përsëritëse për studentët e vitit të dytë semestri i parë, viti akademik 2017-2018.

Moduli

 

Lektori

Data

Business Communication


G.Boca

10.04.2018

Project Management

M.Zirek

12.04.2018

Managerial Accounting

N.Hoda

17.04.2018

Bank Marketing

M.Rawat

19.04.2018

SME/H-T  Marketing 

V.Zhezha

19.04.2018

Business and Labor Law

H.Puschel

23.04.2018


 

*Të gjitha provimet do të zhvillohen në orën 10:00 të datës së caktuar.

*Për përmirësim moduli duhet të paraqisni kërkesën pranë Sekretarisë së FASTIP të paktën 3 ditë para provimit.

 

 

 

 

 

Moduli "Bank Controlling"


Studentët e vitit të tretë të departamentit "Menaxhim i Bankave", rikthehen nga trajnimi profesional, më datë 03 Prill 2018 dhe do të zhvillojnë modulin "Kontroll Bankar" (Bank Controlling) 

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

Moduli "International Economy"


Studentët e vitit të tretë të departamentit "Menaxhim i NVM", rikthehen nga trajnimi profesional më datë 03 Prill 2018, kur do të zhvillojnë modulin "Ekonomi Ndërkombëtare" (International Economy).

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

Moduli "Business and Labor Law"


Studentët e vitit të dytë të departamenteve "Menaxhim i Bankave";"Menaxhim i NVM" dhe "Menxhim i H-T" më datë 19 Mars 2018, do të zhvillojnë modulin "E drejtë tregtare dhe e punës" (Business and Labor Law)

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.


 
 
 
 
Provimet përsëritëse për studentët e vitit të parë
Në tabelën e mëposhtme gjeni datat e provimeve përsëritëse për semestrin e parë të vitit akademik 2017-2018.

Moduli

 

Lektori

Data

Academic Writing


M.Kërbizi

14.02.2018

Introduction to Business

V.Zhezha

16.02.2018

Introduction to IT

V.Mullagiri

19.02.2018

Introduction to Finance

N.Hoda

21.02.2018

Introduction to Banking

M.Rawat

21.02.2018

Microeconomics

A.Kukeli

23.02.2018

Mathematics

O.Hysa

26.02.2018


*Të gjitha provimet do të zhvillohen në orën 10:00 të datës së caktuar.

*Për përmirësim moduli duhet të paraqisni kërkesën pranë Sekretarisë së FASTIP të paktën 3 ditë para provimit.


 

 

 

Moduli "Project Management"


Studentët e vitit të dytë të departamenteve "Menaxhim i Bankave";"Menaxhim i NVM" dhe "Menxhim i H-T"  ditën e hënë, datë 26 Shkurt 2018, do të zhvillojnë modulin "Drejtim Projekti" (Project Management)Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

 

Moduli "Business Communication"


Studentët e vitit të dytë të departamenteve "Menaxhim i Bankave";"Menaxhim i NVM" dhe "Menxhim i H-T"  ditën e hënë, datë 12 Shkurt 2018, do të zhvillojnë modulin "Komunikim Ndërmarrjeje" (Business Communication)Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindje