FASTIP - Fakulteti i Studimeve te Integruara me Praktiken

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NJOFTIME
  • 05.10.2011

    Kalendari Akademik 2013-2014

    me shume
  • 05.10.2011

    Rregullorja e studimeve dhe provimeve

    me shume
WEBMAIL

E-Mail

Password

Zona e Studentit

Moduli "Private and Civil Law"


Studentët e vitit të parë të departamenteve "Menaxhim i Bankave", "Menaxhim i NVM" dhe Menaxhim i Hoteleri-Turizëm" të hënën, datë 25 Qershor 2018 do të zhvillojnë modulin "E drejtë Private dhe Civile" (Private and Civil Law).

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

Moduli "Cost Analysis"


Studentët e vitit të dytë të departamenteve "Menaxhim i Bankave", "Menaxhim i NVM" dhe Menaxhim i Hoteleri-Turizëm" të hënën, datë 25 Qershor 2018 do të zhvillojnë modulin "Analize Kosto" (Cost Analysis).

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

Moduli "Decision Making"


Studentët e vitit të tretë të departamenteve "Menaxhim i Bankave" dhe "Menaxhim i NVM", datë 11 Qershor 2018 do të zhvillojnë modulin "Vendimmarrje" (Decision Making).

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

Moduli "Management and Leadership"


Studentët e vitit të dytë të departamenteve "Menaxhim i Bankave", "Menaxhim i NVM" dhe Menaxhim i Hoteleri-Turizëm" të hënën, datë 11 Qershor 2018 do të zhvillojnë modulin "Drejtim dhe Udhëheqje" (Management and Leadership).

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

Moduli "Microeconomics II"


Studentët e vitit të parë të departamenteve "Menaxhim i Bankave", "Menaxhim i NVM" dhe Menaxhim i Hoteleri-Turizëm" të hënën, datë 11 Qershor 2018 do të zhvillojnë modulin "Mikroekonomi II" (Microeconomics II).

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

 

Moduli "Statistics"


Studentët e vitit të parë të departamenteve "Menaxhim i Bankave", "Menaxhim i NVM" dhe Menaxhim i Hoteleri-Turizëm" të hënën, datë 28 Maj 2018 do të zhvillojnë modulin "Statistikë" (Statistics).

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

 

Moduli "Strategic Management"


Studentët e vitit të tretë të departamenteve "Menaxhim i Bankave" dhe "Menaxhim i NVM" të hënën, datë 28 Maj 2018 do të zhvillojnë modulin "Menaxhim Strategjik" (Strategic Management).

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

 

 

Moduli "Bank Simulation"


Studentët e vitit të tretë të departamentit "Menaxhim i Bankave", të hënën e ardhshme, datë 14 Maj 2018 do të zhvillojnë modulin "Simulacioni Bankar" (Bank Simulation).

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

 

 

Moduli "Market Research and Competition"


Studentët e vitit të tretë të departamentit "Menaxhim i NVM", të hënën e ardhshme, datë 14 Maj 2018 do të zhvillojnë modulin "Analiza e Tregut dhe Konkurrencës" (Market Research and Competition).

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

 

Moduli "Plan BIznesi, Investim dhe Financim"


Studentët e vitit të parë të departamenteve "Menaxhim i NVM" dhe Menaxhim i Hoteleri-Turizëm" më datë 7 Maj 2018 do të zhvillojnë modulin "Plan Biznesi, Investim dhe Financim" ("Business Planning, Investment and Financing") . 

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

 

Moduli "Matematikë Financiare"


Studentët e vitit të parë të departamenteve "Menaxhim i Bankave", më datë 7 Maj 2018  do të zhvillojnë modulin "Matematikë Financiare" (Financial Mathematics) 

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

 

Moduli "Corporate Finance"


Studentët e vitit të tretë të departamentit "Menaxhim i Bankave", më datë 30 Prill 2018 do të zhvillojnë modulin "Financa e Korporatës" (Corporate Finance).

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

 

Moduli "Production and Quality Management"


Studentët e vitit të tretë të departamentit "Menaxhim i NVM", më datë 30 Prill 2018 do të zhvillojnë modulin "Drejtim i Prodhimit dhe Cilësisë" (Production and Quality Management).

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

 

Moduli "Introduction to Accounting"


Studentët e vitit të parë të departamenteve "Menaxhim i Bankave", "Menaxhim i NVM" dhe Menaxhim i Hoteleri-Turizëm" më datë 16 Prill 2018  do të zhvillojnë modulin "Bazat e Kontabilitetit" (Introduction to Accounting) 

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

 

Moduli "Global Supply Chain Management"


Studentët e vitit të tretë të departamentit "Menaxhim i NVM", më datë 16 Prill 2018 do të zhvillojnë modulin "Drejtim i Furinizimit të Zinxhirit Global" (Global Supply Chain Management).

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

Moduli "Risk Management"


Studentët e vitit të tretë të departamentit "Menaxhim i Bankave" më datë 17 Prill 2018 dhe do të zhvillojnë modulin "Menaxhim i Riskut" (Risk Management) 

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.