Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NJOFTIME
  • 05.10.2011

    Kalendari Akademik 2013-2014

    me shume
  • 05.10.2011

    Rregullorja e studimeve dhe provimeve

    me shume
WEBMAIL

E-Mail

Password

Zona e Studentit

Moduli "Statistics"


Studentët e vitit të parë të departamenteve "Menaxhim i Bankave", "Menaxhim i NVM" dhe Menaxhim i Hoteleri-Turizëm" të hënën, datë 28 Maj 2018 do të zhvillojnë modulin "Statistikë" (Statistics).

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

 

Moduli "Strategic Management"


Studentët e vitit të tretë të departamenteve "Menaxhim i Bankave" dhe "Menaxhim i NVM" të hënën, datë 28 Maj 2018 do të zhvillojnë modulin "Menaxhim Strategjik" (Strategic Management).

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

 

 

Moduli "Bank Simulation"


Studentët e vitit të tretë të departamentit "Menaxhim i Bankave", të hënën e ardhshme, datë 14 Maj 2018 do të zhvillojnë modulin "Simulacioni Bankar" (Bank Simulation).

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

 

 

Moduli "Market Research and Competition"


Studentët e vitit të tretë të departamentit "Menaxhim i NVM", të hënën e ardhshme, datë 14 Maj 2018 do të zhvillojnë modulin "Analiza e Tregut dhe Konkurrencës" (Market Research and Competition).

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

 

Moduli "Plan BIznesi, Investim dhe Financim"


Studentët e vitit të parë të departamenteve "Menaxhim i NVM" dhe Menaxhim i Hoteleri-Turizëm" më datë 7 Maj 2018 do të zhvillojnë modulin "Plan Biznesi, Investim dhe Financim" ("Business Planning, Investment and Financing") . 

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

 

Moduli "Matematikë Financiare"


Studentët e vitit të parë të departamenteve "Menaxhim i Bankave", më datë 7 Maj 2018  do të zhvillojnë modulin "Matematikë Financiare" (Financial Mathematics) 

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

 

Moduli "Corporate Finance"


Studentët e vitit të tretë të departamentit "Menaxhim i Bankave", më datë 30 Prill 2018 do të zhvillojnë modulin "Financa e Korporatës" (Corporate Finance).

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

 

Moduli "Production and Quality Management"


Studentët e vitit të tretë të departamentit "Menaxhim i NVM", më datë 30 Prill 2018 do të zhvillojnë modulin "Drejtim i Prodhimit dhe Cilësisë" (Production and Quality Management).

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

 

Moduli "Introduction to Accounting"


Studentët e vitit të parë të departamenteve "Menaxhim i Bankave", "Menaxhim i NVM" dhe Menaxhim i Hoteleri-Turizëm" më datë 16 Prill 2018  do të zhvillojnë modulin "Bazat e Kontabilitetit" (Introduction to Accounting) 

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

 

Moduli "Global Supply Chain Management"


Studentët e vitit të tretë të departamentit "Menaxhim i NVM", më datë 16 Prill 2018 do të zhvillojnë modulin "Drejtim i Furinizimit të Zinxhirit Global" (Global Supply Chain Management).

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

Moduli "Risk Management"


Studentët e vitit të tretë të departamentit "Menaxhim i Bankave" më datë 17 Prill 2018 dhe do të zhvillojnë modulin "Menaxhim i Riskut" (Risk Management) 

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 
 
 
 
Provimet përsëritëse për studentët e vitit të dytë
 
Në tabelën e mëposhtme gjeni datat e provimeve përsëritëse për studentët e vitit të dytë semestri i parë, viti akademik 2017-2018.

Moduli

 

Lektori

Data

Business Communication


G.Boca

10.04.2018

Project Management

M.Zirek

12.04.2018

Managerial Accounting

N.Hoda

17.04.2018

Bank Marketing

M.Rawat

19.04.2018

SME/H-T  Marketing 

V.Zhezha

19.04.2018

Business and Labor Law

H.Puschel

23.04.2018


 

*Të gjitha provimet do të zhvillohen në orën 10:00 të datës së caktuar.

*Për përmirësim moduli duhet të paraqisni kërkesën pranë Sekretarisë së FASTIP të paktën 3 ditë para provimit.

 

 

 

 

 

Moduli "Bank Controlling"


Studentët e vitit të tretë të departamentit "Menaxhim i Bankave", rikthehen nga trajnimi profesional, më datë 03 Prill 2018 dhe do të zhvillojnë modulin "Kontroll Bankar" (Bank Controlling) 

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.