Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NJOFTIME
  • 05.10.2011

    Kalendari Akademik 2013-2014

    me shume
  • 05.10.2011

    Rregullorja e studimeve dhe provimeve

    me shume
WEBMAIL

E-Mail

Password

Zona e Studentit

Moduli i datës 18.09.2017 për studentët e vitit të dytë


Njoftojmë studentët e vitit të dytë të departamentit "Menaxhim i Bankave" se me datë 18 shtator 2017 do të zhvillojnë modulin "Kontabilitet bankar"(Bank Accounting). 

 

Studentët e departamentit "Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme" do të zhvillojnë modulin "Kontabilitet i NVM-ve" (SME Accounting).

 

Studentët e viteve të kaluara që duan ta rindjekin këtë modul duhet që brenda datës 14 shtator 2017 të dorëzojnë pranë sekretarisë kërkesën për rindjekje moduli të cilën mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime" ose në njoftimin "Për t'u shkarkuar" të cilin e gjeni më poshtë.


Ndërsa pranë Degës Ekonomike, brenda datës 15 shtator 2017 duhet të dorëzoni mandatin me pagesën për rindjekje moduli (Faturën për Arkëtim për Rindjekje Moduli mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime" ose në njoftimin "Për t'u shkarkuar" të cilin e gjeni më poshtë).


 
 

 

Moduli "Cost Analysis" për studentët e vitit të dytë


Njoftojmë studentët e vitit të dytë të të tre departamenteve se me datë 28 gusht 2017 do të zhvillojnë modulin "Analizë e kostos"(Cost Analysis). 

 

Studentët e viteve të kaluara që duan ta rindjekin këtë modul duhet që brenda datës 24 gusht 2017 të dorëzojnë pranë sekretarisë kërkesën për rindjekje moduli të cilën mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime" ose në njoftimin "Për t'u shkarkuar" të cilin e gjeni më poshtë.


Ndërsa pranë Degës Ekonomike, brenda datës 25 gusht 2017 duhet të dorëzoni mandatin me pagesën për rindjekje moduli (Faturën për Arkëtim për Rindjekje Moduli mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime" ose në njoftimin "Për t'u shkarkuar" të cilin e gjeni më poshtë.

 

 

 

 

Njoftim për studentët e vitit të dytë


Njoftojmë studentët e vitit të dytë të të tre departamenteve se me datë 14 gusht 2017 rifillojnë mësimin me modulin "Marketing Konsumatori"(Consumer Marketing). 

 

Studentët e viteve të kaluara që duan ta rindjekin këtë modul duhet që brenda datës 10 gusht 2017 të dorëzojnë pranë sekretarisë kërkesën për rindjekje moduli të cilën mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime" ose në njoftimin "Për t'u shkarkuar" të cilin e gjeni më poshtë.


Ndërsa pranë Degës Ekonomike, brenda datës 11 gusht 2017 duhet të dorëzoni mandatin me pagesën për rindjekje moduli (Faturën për Arkëtim për Rindjekje Moduli mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime" ose në njoftimin "Për t'u shkarkuar" të cilin e gjeni më poshtë.

 

 

 

 

Povimet përsëritëse


Bëjme me dije studentët e vitit të parë të të tre departamenteve se datat e provimeve përsëritëse për semestrin e dytë të vitit akademik 2016-2017 janë këto:

 

Moduli

Data

Bazat e Marketingut

16.08.2017

Matematika Financiare

18.08.2017

Plan Biznesi, Inv. & Financim

18.08.2017

Bazat e Kontabilitetit

21.08.2017

Mikroekonomi II

23.08.2017

E Drejte Publike & Civile

25.08.2017

Statistikë

28.08.2017


 

*Çdo provim do të zhvillohet në orën 10:00 të datës së caktuar.

 

 

 

 

 

31 korrik 2017 - 11 gusht 2017

 

Njoftojmë të gjithë studentët e vitit të dytë që aktualisht janë në fazën teorike duke marrë dijen akademike pranë FASTIP, se pas përfundimit të modulit "Menaxhim i Burimeve Njerëzore" (17-28 korrik 2017), në periudhën dy-javore (31 korrik 2017 deri më 11 gusht 2017 ) do të jenë pushim, për të rifilluar mësimin më datë 14 gusht 2017.

 

 

 

 

 

Njoftim për studentët e vitit të dytë


Njoftojmë studentët e vitit të dytë të të tre departamenteve se me datë 17 korrik 2017 do të zhvillojnë modulin "Menaxhim i Burimeve Njerëzore (Human Resource Management). 


Studentët e viteve të kaluara që e kanë për rindjekje këtë modul duhet që brenda datës 13 korrik 2017 të dorëzojnë pranë sekretarisë kërkesën për rindjekje moduli të cilën mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime" ose në njoftimin "Për t'u shkarkuar" të cilin e gjeni më poshtë.


Ndërsa pranë Degës Ekonomike, brenda datës 14 korrik 2017 duhet të dorëzoni mandatin me pagesën për rindjekje moduli (Faturën për Arkëtim për Rindjekje Moduli mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime" ose në njoftimin "Për t'u shkarkuar" të cilin e gjeni më poshtë.

 

 

 

 

Njoftim për studentët e vitit të parë


Njoftojmë studentët e vitit të parë të të tre departamenteve se me datë 10 korrik 2017 do të zhvillojnë modulin "E drejtë publike dhe civile (Public and Civil Law). 


Studentët e viteve të kaluara që e kanë për rindjekje këtë modul duhet që brenda datës 6 korrik 2017 të dorëzojnë pranë sekretarisë kërkesën për rindjekje moduli të cilën mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime" ose në njoftimin "Për t'u shkarkuar" të cilin e gjeni më poshtë.


Ndërsa pranë Degës Ekonomike, brenda datës 7 korrik 2017 duhet të dorëzoni mandatin me pagesën për rindjekje moduli (Faturën për Arkëtim për Rindjekje Moduli mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime" ose në njoftimin "Për t'u shkarkuar" të cilin e gjeni më poshtë.

 

 Njoftim për studentët e vitit të tretë

 

Studentët e vitit të tretë të të tre departameneve, provimet përsëritëse për semestrin e dytë të vitit akademik 2016-2017 do t'i zhvillojnë në orën 10:00 sipas kalendarit të cilin mund ta shkarkoni ketu - Kalendari me datat e provimeve perseritese viti III 

 

Për t'u shkarkuar:

 

 

 

 

Kalendari Akademik 2016-2017

Publikohet kalendari i vitit të ri akademik 2016-2017⇒ shkarkoje këtu