Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NJOFTIME
  • 05.10.2011

    Kalendari Akademik 2013-2014

    me shume
  • 05.10.2011

    Rregullorja e studimeve dhe provimeve

    me shume
WEBMAIL

E-Mail

Password

Zona e Studentit

Moduli "Business and Labor Law"


Studentët e vitit të dytë të departamenteve "Menaxhim i Bankave";"Menaxhim i NVM" dhe "Menxhim i H-T" më datë 19 Mars 2018, do të zhvillojnë modulin "E drejtë tregtare dhe e punës" (Business and Labor Law)

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.


 
 
 
 
Provimet përsëritëse për studentët e vitit të parë
Në tabelën e mëposhtme gjeni datat e provimeve përsëritëse për semestrin e parë të vitit akademik 2017-2018.

Moduli

 

Lektori

Data

Academic Writing


M.Kërbizi

14.02.2018

Introduction to Business

V.Zhezha

16.02.2018

Introduction to IT

V.Mullagiri

19.02.2018

Introduction to Finance

N.Hoda

21.02.2018

Introduction to Banking

M.Rawat

21.02.2018

Microeconomics

A.Kukeli

23.02.2018

Mathematics

O.Hysa

26.02.2018


*Të gjitha provimet do të zhvillohen në orën 10:00 të datës së caktuar.

*Për përmirësim moduli duhet të paraqisni kërkesën pranë Sekretarisë së FASTIP të paktën 3 ditë para provimit.


 

 

 

Moduli "Project Management"


Studentët e vitit të dytë të departamenteve "Menaxhim i Bankave";"Menaxhim i NVM" dhe "Menxhim i H-T"  ditën e hënë, datë 26 Shkurt 2018, do të zhvillojnë modulin "Drejtim Projekti" (Project Management)Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

 

Moduli "Business Communication"


Studentët e vitit të dytë të departamenteve "Menaxhim i Bankave";"Menaxhim i NVM" dhe "Menxhim i H-T"  ditën e hënë, datë 12 Shkurt 2018, do të zhvillojnë modulin "Komunikim Ndërmarrjeje" (Business Communication)Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli deri të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe deri të premten e fundit përpara fillimit të modilit, pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

 

Moduli "Managerial Accounting"

 

Studentët e vitit të dytë të departamentit "Menaxhim i Bankave" ditën e hënë, datë 29 Janar 2018, do të zhvillojnë modulin "Kontabilitet Financiar" (Managerial Accounting)Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli të enjten e fundit përpara fillimit të modulit dhe pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

 

Moduli Marketing i NVM/Ht

 

Studentët e vitit të dytë të departamentit "Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme" diten e hënë, datë 22 Janar 2018 do të zhvillojnë modulin "Marketing i NVM/H-T" (SME/ HT Marketing)

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli brenda datës 18 Janar 2018 dhe pranë Degës Ekonomike, brenda datës 19 Janar 2018 të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

 

Moduli "Managerial Accounting"

 

Studentët e vitit të dytë të departamentit "Menaxhim i NVM-ve" rifillojnë teorinë pranë FASTIP me modulin "Kontabilitet Financiar" (Managerial Accounting). Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli dhe pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.


 

 

Moduli "Bank Marketing"

 

Studentët e vitit të dytë të departamentit "Menaxhim i Bankave" rifillojnë teorinë pranë FASTIP me modulin "Bank Marketing". Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë Sekretarisë, Kërkesën për rindjekje moduli dhe pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.

 

 

 

 

Moduli i datës 08 Janar 2018

 

Studentët e vitit të parë të departamenteve "Menaxhim i Bankave", Menaxhim i Hoteleri-Turizëm" dhe "Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme" në datën 08 Janar 2018 do të zhvillojnë modulin "Mathematics". Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul të dorëzojnë pranë SekretarisëKërkesën për rindjekje moduli dhe pranë Degës Ekonomike të dorëzojnë Mandat pagesën për rindjekje moduli.