Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NJOFTIME
  • 05.10.2011

    Kalendari Akademik 2013-2014

    me shume
  • 05.10.2011

    Rregullorja e studimeve dhe provimeve

    me shume
WEBMAIL

E-Mail

Password

Zona e Studentit

Moduli "Investment and Financing"

 

Studentët e vitit të tretë të departamentit "Menaxhim i Bankave", me datë 11 Dhjetor 2017 do të zhvillojnë modulin "Investim dhe Financim(Investment and Financing).

 

Studentët e viteve të kaluara që e kanë për rindjekje këtë modul duhet që brenda datës 07 Dhjetor 2017 të dorëzojnë pranë sekretarisë kërkesën për rindjekje moduli të cilën mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime".


 

Ndëkohë, pranë Degës Ekonomike, duhet të dorëzoni mandatin me pagesën për rindjekje moduli (Faturën për Arkëtim për Rindjekje Moduli mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime").

 

 

 

 

Njoftim për studentët e vitit të parë

 

Studentët e vitit të parë të departamenteve "Menaxhim i Bankave, "Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme" dhe "Menaxhim i Hoteleri-Turizmit" me datë 11 Dhjetor 2017 do të zhvillojnë modulin "Mikroekonomi I" (Microeconomics I). 

 

Studentët e viteve të kaluara që e kanë për rindjekje këtë modul duhet që brenda datës 07 Dhjetor 2017 të dorëzojnë pranë sekretarisë kërkesën për rindjekje moduli të cilën mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime".

 

Ndëkohë pranë Degës Ekonomike, duhet të dorëzoni mandatin me pagesën për rindjekje moduli (Faturën për Arkëtim për Rindjekje Moduli mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime").

 

 

 

 

NJOFTIM:

 

Njoftojmë të gjithë studentët e FASTIP se dita e premtedatë 08 Dhejtor 2017 "Dita Kombëtare e Rinisë" është ditë pushimi. 

 

Data 09 Dhjetor 2017 (dita e shtunë), do të jetë ditë mësimi për studentët. 

 

Ky urdhër jepet si pasojë e pamundësisë së zbatimit të "Urdhrit nr.16, datë 23.11.2017 për kryerjen e procesit mësimor në datën 02 Dhjetor 2017" për shkak të përkeqësimit të motit fundjavën e kaluar.

 

 

 

 

 

NJOFTIM:

Ju bëjmë me dije se procesi mësimor i planifikur për datën 27.11.2017 do të zhvillohet ditën e shtunë, më datë 02 dhjetor 2017, bazuar në Urdhrin nr.16, datë 23.11.2017 të Dekanit të FASTIP.


 

 

 

 

 

Moduli i datës 04 Dhjetor 2017

 

Studentët e vitit të tretë të departamentit "Menaxhim i NVM-ve dhe Menaxhim i H-T", me datë 4 Dhjetor 2017, do të zhvillojnë modulin "Furnizim dhe Shpërndarje(Supply and Distribution).

 

Studentët e viteve të kaluara që e kanë për rindjekje këtë modul duhet që brenda datës 30 Nëntor 2017 të dorëzojnë pranë sekretarisë kërkesën për rindjekje moduli të cilën mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime".


 

Ndëkohë, pranë Degës Ekonomike, brenda datës 1 Dhjetor 2017 duhet të dorëzoni mandatin me pagesën për rindjekje moduli (Faturën për Arkëtim për Rindjekje Moduli mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime").

 

 

 

Njoftim për datën 27 Nëntor 2017

 

Njoftojmë të gjithë studentët e FASTIP se data 27 Nëntor 2017 do të jetë ditë pushimi me Urdhër Rektorati Nr.131, datë 21.11.2017  "Per shpalljen e datës 27 Nëntor 2017, ditë pushimi".

 

Modulet "Hyrje në Banka" (Introduction to Banking) për studentët e vitit të parë të departamentit "Menaxhim i Bankave"  dhe "Hyrje në Financë" (Introduction to Finance) për studentët e vitit të parë të departamenteve "Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme" dhe "Menaxhim i Hoteleri-Turizmit" do të fillojnë më datë 30 Nëntor 2017.

 

Studentët që i kanë për rindjekje këto module duhet që brenda datës 23 Nëntor

2017 të dorëzojnë pranë sekretarisë kërkesën për rindjekje moduli të cilën mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime".

 

Ndërsa në Degën Ekonomike, brenda datës 24 Nëntor 2017 duhet të dorëzoni mandatin me pagesën për rindjekje moduli (Faturën për Arkëtim për Rindjekje Moduli mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime").

 

 


 

 

 

Moduli "Credit Management" për studentët e vitit të tretë

 

Studentët e vitit të tretë të departamentit "Menaxhim i Bankave", me datë 20 nëntor 2017, ora 11:00 do të zhvillojnë modulin "Drejtim i Kredive(Credit Management).

 

Studentët e viteve të kaluara që e kanë për rindjekje këtë modul duhet që brenda datës 16 nëntor 2017 të dorëzojnë pranë sekretarisë kërkesën për rindjekje moduli të cilën mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime".


Ndëkohë, pranë Degës Ekonomike, brenda datës 17 nëntor 2017 duhet të dorëzoni mandatin me pagesën për rindjekje moduli (Faturën për Arkëtim për Rindjekje Moduli mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime").

 

 

 

 

Moduli "Sales Management" për studentët e vitit të tretë

 

Studentët e vitit të tretë të departamentit "Menaxhim i NVM-ve dhe Menaxhim i H-T", me datë 20 nëntor 2017, do të zhvillojnë modulin "Drejtim i Shitjeve(Sales Management).

 

Studentët e viteve të kaluara që e kanë për rindjekje këtë modul duhet që brenda datës 16 nëntor 2017 të dorëzojnë pranë sekretarisë kërkesën për rindjekje moduli të cilën mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime".


Ndëkohë, pranë Degës Ekonomike, brenda datës 17 nëntor 2017 duhet të dorëzoni mandatin me pagesën për rindjekje moduli (Faturën për Arkëtim për Rindjekje Moduli mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime").

 

 

 

 

Njoftim për studentët e vitit të parë

 

Studentët e vitit të parë të departamenteve "Menaxhim i Bankave, "Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme" dhe "Menaxhim i Hoteleri-Turizmit" me datë 13 nëntor 2017 do të zhvillojnë modulin "Bazat e Biznesit" (Introduction to Business). 

 

Studentët e viteve të kaluara që e kanë për rindjekje këtë modul duhet që brenda datës 09 nëntor 2017 të dorëzojnë pranë sekretarisë kërkesën për rindjekje moduli të cilën mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime" ose në njoftimin "Për t'u shkarkuar" të cilin e gjeni më poshtë.


Ndëkohë pranë Degës Ekonomike, brenda datës 10 nëntor 2017 duhet të dorëzoni mandatin me pagesën për rindjekje moduli (Faturën për Arkëtim për Rindjekje Moduli mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime" ose në njoftimin "Për t'u shkarkuar" të cilin e gjeni më poshtë.

 

 

 

 

TARIFA E SHKOLLIMIT

 

Njoftohen studentët e vitit të dytë e të tretë të FASTIP se duhet të kryejnë pagesën e tarifës së shkollimit për vitin akademik 2017-2018 brenda datës 10 nëntor 2017.

 

Faturën për arkëtim për pagesën e tarifës së shkollimit mund ta shkarkoni këtu ⇒ Fatura për Arkëtim (Tarifë Shkollimi)

 

 

 

 

 

 

 

Kalendari Akademik 2017-2018

 

Publikohet kalendari i vitit të ri akademik 2017-2018⇒ shkarkoje këtu

 

 

 

 

Povimet përsëritëse


Bëjme me dije studentët e vitit të parë të të tre departamenteve se datat e provimeve përsëritëse për semestrin e dytë të vitit akademik 2016-2017 janë këto:

 

Moduli

Data

Bazat e Marketingut

16.08.2017

Matematika Financiare

18.08.2017

Plan Biznesi, Inv. & Financim

18.08.2017

Bazat e Kontabilitetit

21.08.2017

Mikroekonomi II

23.08.2017

E Drejte Publike & Civile

25.08.2017

Statistikë

28.08.2017