Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NJOFTIME
  • 05.10.2011

    Kalendari Akademik 2013-2014

    me shume
  • 05.10.2011

    Rregullorja e studimeve dhe provimeve

    me shume
WEBMAIL

E-Mail

Password

Zona e Studentit

Moduli "Credit Management" për studentët e vitit të tretë

 

Studentët e vitit të tretë të departamentit "Menaxhim i Bankave, me datë 20 nëntor 2017 do të zhvillojnë modulin "Drejtim i Kredive(Credit Management).

 

Studentët e viteve të kaluara që e kanë për rindjekje këtë modul duhet që brenda datës 16 nëntor 2017 të dorëzojnë pranë sekretarisë kërkesën për rindjekje moduli të cilën mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime".


Ndëkohë, pranë Degës Ekonomike, brenda datës 17 nëntor 2017 duhet të dorëzoni mandatin me pagesën për rindjekje moduli (Faturën për Arkëtim për Rindjekje Moduli mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime").

 

 

 

 

Moduli "Sales Management" për studentët e vitit të tretë

 

Studentët e vitit të tretë të departamentit "Menaxhim i NVM-ve dhe Menaxhim i H-T", me datë 20 nëntor 2017, ora 11:00 do të zhvillojnë modulin "Drejtim i Shitjeve(Sales Management).

 

Studentët e viteve të kaluara që e kanë për rindjekje këtë modul duhet që brenda datës 16 nëntor 2017 të dorëzojnë pranë sekretarisë kërkesën për rindjekje moduli të cilën mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime".


Ndëkohë, pranë Degës Ekonomike, brenda datës 17 nëntor 2017 duhet të dorëzoni mandatin me pagesën për rindjekje moduli (Faturën për Arkëtim për Rindjekje Moduli mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime").

 

 

 

 

Njoftim për studentët e vitit të parë

 

Studentët e vitit të parë të departamenteve "Menaxhim i Bankave, "Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme" dhe "Menaxhim i Hoteleri-Turizmit" me datë 13 nëntor 2017 do të zhvillojnë modulin "Bazat e Biznesit" (Introduction to Business). 

 

Studentët e viteve të kaluara që e kanë për rindjekje këtë modul duhet që brenda datës 09 nëntor 2017 të dorëzojnë pranë sekretarisë kërkesën për rindjekje moduli të cilën mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime" ose në njoftimin "Për t'u shkarkuar" të cilin e gjeni më poshtë.


Ndëkohë pranë Degës Ekonomike, brenda datës 10 nëntor 2017 duhet të dorëzoni mandatin me pagesën për rindjekje moduli (Faturën për Arkëtim për Rindjekje Moduli mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime" ose në njoftimin "Për t'u shkarkuar" të cilin e gjeni më poshtë.

 

 

 

 

TARIFA E SHKOLLIMIT

 

Njoftohen studentët e vitit të dytë e të tretë të FASTIP se duhet të kryejnë pagesën e tarifës së shkollimit për vitin akademik 2017-2018 brenda datës 10 nëntor 2017.

 

Faturën për arkëtim për pagesën e tarifës së shkollimit mund ta shkarkoni këtu ⇒ Fatura për Arkëtim (Tarifë Shkollimi)

 

 

 

 

Moduli "Taxation" për studentët e vitit të tretë

 

Studentët e vitit të tretë të departamenteve "Menaxhim i Bankave, "Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme" dhe "Menaxhim i Hoteleri-Turizmit" me datë 30 tetor 2017 do të zhvillojnë modulin "Fiskaliteti"(Taxation). 

 

Studentët e viteve të kaluara që e kanë për rindjekje këtë modul duhet që brenda datës 26 tetor 2017 të dorëzojnë pranë sekretarisë kërkesën për rindjekje moduli të cilën mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime" ose në njoftimin "Për t'u shkarkuar" të cilin e gjeni më poshtë.


Ndëkohë, pranë Degës Ekonomike, brenda datës 27 tetor 2017 duhet të dorëzoni mandatin me pagesën për rindjekje moduli (Faturën për Arkëtim për Rindjekje Moduli mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime" ose në njoftimin "Për t'u shkarkuar" të cilin e gjeni më poshtë.

 

 

 

Moduli "Introduction to IT" për studentët e vitit të parë

 

Studentët e vitit të parë të departamenteve "Menaxhim i Bankave, "Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme" dhe "Menaxhim i Hoteleri-Turizmit" me datë 30 tetor 2017 do të zhvillojnë modulin "Bazat e Teknologjisë së Informacionit" (Introduction to IT). 

 

Studentët e viteve të kaluara që e kanë për rindjekje këtë modul duhet që brenda datës 26 tetor 2017 të dorëzojnë pranë sekretarisë kërkesën për rindjekje moduli të cilën mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime" ose në njoftimin "Për t'u shkarkuar" të cilin e gjeni më poshtë.


Ndëkohë pranë Degës Ekonomike, brenda datës 27 tetor 2017 duhet të dorëzoni mandatin me pagesën për rindjekje moduli (Faturën për Arkëtim për Rindjekje Moduli mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime" ose në njoftimin "Për t'u shkarkuar" të cilin e gjeni më poshtë.

 

 

 

 

Njoftim për studentët e vitit të tretë

 

Studentët e vitit të tretë të departamenteve "Menaxhim i Bankave, "Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme" dhe "Menaxhim i Hoteleri-Turizmit" me datë 16 tetor 2017 do të zhvillojnë modulin "Sipërmarrja" (Entrepreneurship). 

 

Studentët e viteve të kaluara që e kanë për rindjekje këtë modul duhet që brenda datës 12 tetor 2017 të dorëzojnë pranë sekretarisë kërkesën për rindjekje moduli të cilën mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime" ose në njoftimin "Për t'u shkarkuar" të cilin e gjeni më poshtë.


Ndëkohë, pranë Degës Ekonomike, brenda datës 13 tetor 2017 duhet të dorëzoni mandatin me pagesën për rindjekje moduli (Faturën për Arkëtim për Rindjekje Moduli mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime" ose në njoftimin "Për t'u shkarkuar" të cilin e gjeni më poshtë.

 

 

 

 

Njoftim për studentët e vitit të parë

 

Studentët e vitit të parë të departamenteve "Menaxhim i Bankave, "Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme" dhe "Menaxhim i Hoteleri-Turizmit" me datë 16 tetor 2017 do të kenë ditë orientimi. Me datë 17 tetor 2017 do të zhvillojnë modulin "Shkrim akademik" (Academic Writing). 


Studentët e viteve të kaluara që e kanë për rindjekje këtë modul duhet që brenda datës 12 tetor 2017 të dorëzojnë pranë sekretarisë kërkesën për rindjekje moduli të cilën mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime" ose në njoftimin "Për t'u shkarkuar" të cilin e gjeni më poshtë.


Ndëkohë pranë Degës Ekonomike, brenda datës 13 tetor 2017 duhet të dorëzoni mandatin me pagesën për rindjekje moduli (Faturën për Arkëtim për Rindjekje Moduli mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime" ose në njoftimin "Për t'u shkarkuar" të cilin e gjeni më poshtë.

 

 

 

 

 

Njoftim për studentët e vitit të tretë të departamentit "Menaxhim i NVM-ve"

 

Studentët e vitit të tretë të departamentit "Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme" me datë 2 tetor 2017 do të zhvillojnë modulin "Politika Ekonomike" (Economic Policy). 


Studentët e viteve të kaluara që e kanë për rindjekje këtë modul duhet që brenda datës 28 shtator 2017 të dorëzojnë pranë sekretarisë kërkesën për rindjekje moduli të cilën mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime" ose në njoftimin "Për t'u shkarkuar" të cilin e gjeni më poshtë.


Ndërsa pranë Degës Ekonomike, brenda datës 29 shtator 2017 duhet të dorëzoni mandatin me pagesën për rindjekje moduli (Faturën për Arkëtim për Rindjekje Moduli mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime" ose në njoftimin "Për t'u shkarkuar" të cilin e gjeni më poshtë.


 

 

 

Njoftim për studentët e vitit të tretë të departamentit "Menaxhim i Bankave"

 

Studentët e vitit të tretë të departamentit "Menaxhim i Bankave" me datë 2 tetor 2017 do të zhvillojnë modulin "Drejtim i Bankave" (Bank Management). 


Studentët e viteve të kaluara që e kanë për rindjekje këtë modul duhet që brenda datës 28 shtator 2017 të dorëzojnë pranë sekretarisë kërkesën për rindjekje moduli të cilën mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime" ose në njoftimin "Për t'u shkarkuar" të cilin e gjeni më poshtë.


Ndërsa pranë Degës Ekonomike, brenda datës 29 shtator 2017 duhet të dorëzoni mandatin me pagesën për rindjekje moduli (Faturën për Arkëtim për Rindjekje Moduli mund ta shkarkoni në rubrikën "Njoftime" ose në njoftimin "Për t'u shkarkuar" të cilin e gjeni më poshtë.

 

 

 

 

Kalendari Akademik 2017-2018

 

Publikohet kalendari i vitit të ri akademik 2017-2018⇒ shkarkoje këtu

 

 

 

 

Povimet përsëritëse


Bëjme me dije studentët e vitit të parë të të tre departamenteve se datat e provimeve përsëritëse për semestrin e dytë të vitit akademik 2016-2017 janë këto:

 

Moduli

Data

Bazat e Marketingut

16.08.2017

Matematika Financiare

18.08.2017

Plan Biznesi, Inv. & Financim

18.08.2017

Bazat e Kontabilitetit

21.08.2017

Mikroekonomi II

23.08.2017

E Drejte Publike & Civile

25.08.2017

Statistikë

28.08.2017