Programet e Studimit:
Kompanite Partnere:

         F A S T I P           

        Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën

 

     

Njoftim

Njihuni me të rejat më të fundit duke klikuar në rubrikat më lart Njoftime dhe Zona e Studentit.

 

 

 

Udhëzim për studentët diplomantë

 

Të githë studentët diplomantë të FASTIP-it për t'u njohur me procedurat e zhvillimit të mbrojtjes së temës së diplomës bachelor të shkarkojnë këtu ⇒ Udhëzimin Nr.03, datë 16.07.2015 "Për Mbrojtjen e Diplomës Bachelor në Fakultetin e Studimeve të Integruara me Praktikën (FASTIP).

 

 

Njoftim për maturantët:

 

Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën (FASTIP) ofron këto programe studimi:

 • Menaxhim i Bankave 
 • Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme
 • Menaxhim i Hoteleri-Turizëm

Maturantët që dëshirojnë të vazhdojnë studimet në FASTIP duhet:

 

a) Të plotësojnë Formularin A2 duke përzgjedhur si preferenca të para programe studimi që FASTIP-i ofron.

 

b) Rekrutimi në FASTIP bëhet duke mbledhur rezultatet e shkollës së mesme (nota mesatare e viteve të shkollimit dhe e të gjithë provimeve të Maturës Shtetërore) dhe rezultatet e konkursit të pranimit.

 

c) Konkursi i pranimit përmban testim me shkrim në gjuhën angleze dhe intervistë punësimi.

 

d) Konkursi do të zhvillohet në FASTIP sipas datave të përcaktuara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit (gjatë periudhës së dy-javëshit të fundit të muajit gusht).


e) Maturantët që nuk rezultojnë fitues në FASTIP nuk penalizohen. Ata vazhdojnë konkurrimin me preferencat 2-10 të Formularit A2.


Faqja zyrtare e FASTIP-it do të azhornohet vazhdimisht me të rejat më të fundit rreth datave dhe udhëzimeve që secili maturant duhet të ndjekë për të qenë student në FASTIP, ndaj ju ftojmë të vizitoni faqen tonë herë pas here për të mos humbur asnjë informacion.

 

.........................................................................................................................

Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën (FASTIP) me Vendim të Këshillit të Ministrave nr.827 datë 11.06.2008 “Për hapjen e Fakultetit të Studimeve të Integruara me Praktikën, pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës dhe për mënyrën e funksionimit të tij në periudhën kalimtare”, i ndryshuar me Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 576 datë 07.08.2012, në fund të këtij viti akademik përfundonte periudhën kalimtare të funksionimit të tij.

 

Vlerësimi i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit për efektivitetin e funksionimit të FASTIP-it është:

 • Vërtetohet plotësisht se FASTIP-i, ka realizuar objektivat e parashikuara kjo, mbështetur në risitë që solli ky fakultet në arsimin e lartë në Shqipëri, në efektivitetin e programeve të studimit që ofroi, në ecurinë e deritanishme të tij si dhe në përvojën e fituar në këto gjashtë vite.

Ministria e Arsimit dhe Sportit me shkresë nr.2335/2 Prot., datë27.06.2014 siguron vijueshmërinë e funksionimit të FASTIP-it tanimë mbi një bazë të re ligjore.

                                                              ...

 

FASTIP-i është një nga shtatë fakultetet e Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, i cili funksionon në bazë të sistemit dual të arsimimit. 


Veçantia e këtij fakulteti konsiston në:

 • Arsimimin dual (studime të integruara me praktikën)
 • Studimin në kushte bashkëkohore
 • Mësimdhënien në gjuhën angleze
 • Mësimdhënien nga profesorë ndërkombëtarë
 • Punësimin e garantuar të të diplomuarve
 • Studenti i FASTIP-it gëzon status të dyfishtë: Student dhe Punonjës i Kompanisë

Pas përfundimit të programit tre vjeçar të studimit, studenti pajiset me diplomën Bachelor (diplomë me 180 kredite), duke iu krijuar kështu mundësia e studimeve të mëtejshme në programe Master/Doktoraturë brenda apo jashtë vendit.

 

 

Për më shumë :   FASTIP  Video                                  Mbi  FASTIP-in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NJOFTIME
 • 05.10.2011

  Kalendari Akademik 2013-2014

  me shume
 • 05.10.2011

  Rregullorja e studimeve dhe provimeve

  me shume
WEBMAIL

E-Mail

Password