F A S T I P           

                        Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën

 

 

NJOFTIM

 

Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën (FASTIP), me Vendim të Këshillit të Ministrave nr.827 datë 11.06.2008 “Për hapjen e Fakultetit të Studimeve të Integruara me Praktikën, pranë Unuversitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës dhe për mënyrën e funksionimit të tij në periudhën kalimtare”, i ndryshuar me Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 576 datë 07.08.2012, në fund të këtij viti akademik përfundonte periudhën kalimtare të funksionimit të tij.

 

Vlerësimi i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit për efektivitetin e funksionimit të FASTIP-it është: 

 

Vërtetohet plotësisht se FASTIP-i, ka realizuar objektivat e parashikuara kjo, mbështetur në risitë që solli ky fakultet në arsimin e lartë në Shqipëri, në efektivitetin e programeve të studimit që ofroi, në ecurinë e deritanishme të tij si dhe në përvojën e fituar në këto gjashtë vite.

 

Ministria e Arsimit dhe Sportit me shkresë nr.2335/2 Prot., datë27.06.2014 siguron vijueshmërinë e funksionimit të FASTIP-it tanimë mbi një bazë të re ligjore.

 

Ju bëjmë me dije se FASTIP-i për vitin e ri akademik 2014-2015 do të rekrutojë studentë në këto programe studimi:

 • Menaxhim i Bankave

 • Menaxhim i Hoteleri-Turizmit

 • Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme

Formula e rekrutimit do të mbështetet në konkursin e zhvilluar nga kompanitë partnere dhe rezultatet e provimeve të Maturës Shtetërore.

 


 

 

 

 

Për më shumë :   FASTIP  Video                                  Mbi  FASTIP-in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NJOFTIME
 • 05.10.2011

  Kalendari Akademik 2013-2014

  me shume
 • 05.10.2011

  Rregullorja e studimeve dhe provimeve

  me shume
WEBMAIL

E-Mail

Password