F A S T I P           

                        Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën


FASTIP-i është një nga shtatë fakultetet e Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, i cili funksionon në bazë të sistemit dual të arsimimit që është një histori suksesi në Gjermani. 


Veçantia e këtij fakulteti konsiston në:

 • Arsimimin dual (studime të integruara me praktikën)

 • Studimin në kushte bashkëkohore,

 • Mësimdhënien në gjuhën angleze,

 • Mësimdhënien nga profesorë ndërkombëtarë,

 • Punësimin e garantuar të të diplomuarve,

 • Studenti i FASTIP-it gëzon status të dyfishtë: Student dhe Punonjës i Kompanisë.

Pas përfundimit të programit tre vjeçar të studimit, studenti pajiset me diplomën Bachelor (diplomë me 180 kredite), duke iu krijuar kështu mundësia e studimeve të mëtejshme në programe Master/Doktoraturë brenda apo jashtë vendit.Për më shumë :   FASTIP  Video                                  Mbi  FASTIP-in

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NJOFTIME
 • 05.10.2011

  Kalendari Akademik 2013-2014

  me shume
 • 05.10.2011

  Rregullorja e studimeve dhe provimeve

  me shume
WEBMAIL

E-Mail

Password