Programet e Studimit:
Kompanite Partnere:

         F A S T I P           

        Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën

 

   

Njoftim për studentët!

Njihuni me të rejat më të fundit duke klikuar në rubrikat më lart Njoftime dhe Zona e Studentit.

 

Në rubrikat e mësipërme mund të shkarkoni në çdo kohë të gjithë Mandat arkëtimet e nevojshme si edhe Kërkesat për provime përsëritëse apo rindjekje moduli. 

 

 

 

Njoftim:

Njoftohen të gjithë studentët e vitit të tretë të programit të studimit Menaxhim i Bankave, se ditën e Hënë, datë 7 Nëntor 2016ora 09:00 do të zhvillojnë modulin Investment and Financing.

 

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul DUHET të dorëzojnë brenda ditës së premtedatë 4 Nëntor 2016 kërkesën për rindjekje moduli (shkarkoje këtu) pranë Sekretarisë së FASTIP dhe mandat arkëtimin për rindjekje moduli (shkarkoje këtu) pranë Degës Ekonomike.

 

Njoftim:

Njoftohen të gjithë studentët e vitit të tretë të programit të studimit Menaxhim i Hoteleri-Turizmit dhe Menaxhim i NVM-ve, se ditën e Hënë, datë 7 Nëntor 2016ora 09:00 do të zhvillojnë modulin Economic Policy.

Të gjithë ata studentë që e kanë për rindjekje këtë modul DUHET të dorëzojnë brenda ditës së premtedatë 4 Nëntor 2016 kërkesën për rindjekje moduli (shkarkoje këtu) pranë Sekretarisë së FASTIP dhe mandat arkëtimin për rindjekje moduli (shkarkoje këtu) pranë Degës Ekonomike.

 

........................................


 

Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën (FASTIP) me Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 827 datë 11.06.2008 "Për hapjen e Fakultetit të Studimeve të Integruara me Praktikën, pranë Universitetit "Aleksandër Moisiu" Durrës dhe për mënyrën e funksionimit të tij në periudhën kalimtare", i ndryshuar, në fund të vitit akademik 2013-2014 përfundonte periudhën kalimtare të funksionmit të tij.

 

Në një vlerësim të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit për efektivitetin e funksionimit të FASTIP-it citohet se:

 

 "Vërtetohet plotësisht se FASTIP-i, ka realizuar objektivat e parashikuara kjo, mbështetur në risitë që solli ky fakultet në arsimin e lartë në Shqipëri, në efektivitetin e programeve të studimit që ofroi, në ecurinë e deritanishme të tij si dhe në përvojën e fituar në këto gjashtë vite".


Ministria e Arsimit dhe Sportit siguron vijueshmërinë e funksionimit të FASTIP-it tanimë mbi një bazë të re ligjore.

                                     

                                                           ....

 

Fakulteti i Studimeve të Integruara me Prakitkën (FASTIP) ofron këto programe studimi:

 • Menaxhim i Bankave 
 • Menaxhim i Hoteleri-Turizëm
 • Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme

FASTIP-i është një nga gjashtë fakultetet e Universitetit "Aleksandër Moisiu" Durrës, i cili funksionon në bazë të sistemit dual të arsimimit, model i njëjtë me Akademitë Profesionale të Landit Baden-Würtemberg, Gjermani.

 

Veçantia e këtij fakulteti konsiston në:

 • Arsimimin dual (studime të integruara me praktikën)
 • Studimin në kushte bashkëkohore
 • Mësimdhënien nga profesorë ndërkombëtarë
 • Punësimin e garantuar të të diplomuarve
 • Statusin e dyfishtë të studentit: Student dhe njëkohësisht Punonjës i Kompanisë.

Menjëherë pas përfundimit të programit tre vjeçar të studimit, studenti pajiset me diplomën Bachelor (diplomë me 180 kredite lëshuar nga Universiteti "Aleksandër Moisiu" Durrës), me të cilën ka mundësi të vazhdojë studimet në programe Master brenda apo jashtë vendit, gjithashtu studenti merr në dorë edhe kontratën e punës nga kompania ku ka zhvilluar trajnimin praktik për tre vite me rradhë.

 

FASTIP Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NJOFTIME
 • 05.10.2011

  Kalendari Akademik 2013-2014

  me shume
 • 05.10.2011

  Rregullorja e studimeve dhe provimeve

  me shume
WEBMAIL

E-Mail

Password