Programet e Studimit:
Kompanite Partnere:

 

PËR MATURANTËT!

Njoftojmë dhe ftojmë të gjithë maturantët që duan të përzgjedhin FASTIP si preferencë tyren të klikojnë në rubrikën "Pranimi i Studenteve" për t'u njohur me të rejat mbi konkursin e pranimit për vitin e ri akademik      2018-2019.

 

 

Njoftim për studentët!

Njihuni me të rejat më të fundit duke klikuar në rubrikat më lart Njoftime dhe Zona e Studentit.

 

Në rubrikat e mësipërme mund të shkarkoni në çdo kohë të gjithë Mandat arkëtimet e nevojshme si edhe Kërkesat për provime përsëritëse apo rindjekje moduli. 

 

NJOFTIM

Njoftojmë studentët që janë regjistruar në vitet  akademike 2010-2011,2011-2012 , të cilët nuk kanë përfunduar studimet të paraqiten pranë Fakultetit të Studimeve të Integruara me Praktikën.

       

Në mbështetje të Ligjit  nr. 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në  Republikën e Shqipërisë”,  neni 90, pika 1:

Kohëzgjatja maksimale e studimeve në një program studimi nuk mund të jetë më shumë se dyfishi i kohëzgjatjes normale të studimeve që parashikon programi. 

Faleminderit per mirëkuptimin!

...........................................................................................................................................

 

Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën (FASTIP) është një nga gjashtë fakultetet e Universitetit "Aleksandër Moisiu" Durrës.

 

Ky fakultet është hapur me Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 827 datë 11.06.2008 "Për hapjen e Fakultetit të Studimeve të Integruara me Praktikën, pranë Universitetit "Aleksandër Moisiu" Durrës dhe për mënyrën e funksionimit të tij në periudhën kalimtare", i ndryshuar, dhe funksionon në bazë të sistemit dual të arsimimit, model i njëjtë me Akademitë Profesionale të Landit Baden-Würtemberg, Gjermani.


Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën (FASTIP) ofron studime universitare duale Bachelor në:

 • Menaxhim i Bankave 
 • Menaxhim i Hoteleri-Turizëm
 • Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme


Çdo student që përzgjedh njërin nga programet e studimit që FASTIP ofron, përfiton:

 

1. Mësimdhënie cilësore nga profesorë të huaj dhe vendas

- Njohuritë më bashkëkohore të mësimdhënies i ofrohen studentëve të FASTIP nga profesorët e ftuar ndërkombëtarë dhe profesorët e brendshëm me eksperiencë të shkëlqyer akademike.


2. Garanci punësimi në profesion 

- Mbi 95% e studentëve të diplomuar në FASTIP janë punësuar direkt në kompaninë ku janë trajnuar profesionalisht për tre vite me rradhë.


3. Kurrikula në koherencë të plotë me nevojat e tregut

- Kurrikulat e FASTIP janë hartuar nga një grup pune me ekspertë të huaj (ekspertë të GIZ-Albania) dhe ekspertë vendas në përputhje me rezultatet e studimit të tregut.


4. Njohje dhe përdorim i gjuhës angleze si gjuhë pune 

- Mbi 60% e orëve mësimore në FASTIP zhvillohen në gjuhën angleze.

 

5. Përvojë pune në profesion që në muajt e parë të fillimit të studimeve në FASTIP

- Falë raportit 50% teori në auditoret e FASTIP dhe 50% trajnim profesional në kompani arrihet që studenti të fitojë përvojë pune që sapo fillon studimet në këtë fakultet.

 

6. Ofertë punësimi në profesion

- Rekrutimi i studentëve realizohet përmes një konkursi pranimi (testim në anglisht + intervistë punësimi). Kompanitë janë ato që rekrutojnë studentët tanë duke u dhënë statusin e dyfishtë: student dhe i punësuari i kompanisë në të njëjtën kohë.

 

Menjëherë pas përfundimit të programit tre vjeçar të studimit, studenti i FASTIP merr në dorë:

 • Diplomën Bachelor (diplomë me 180 kredite lëshuar nga Universiteti "Aleksandër Moisiu" Durrës), me të cilën ka mundësi të vazhdojë studimet në programe Master brenda apo jashtë vendit,
 • Kontratën e punës nga kompania ku ka zhvilluar trajnimin profesional për tre vite me rradhë.

 

SEPSE FASTIP ËSHTË ZGJEDHJA MË E MIRË

PËR KARRIERËN TUAJ PROFESIONALE!!!

 


Klikoni për të parë Videon e FASTIP në Youtube

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NJOFTIME
 • 05.10.2011

  Kalendari Akademik 2013-2014

  me shume
 • 05.10.2011

  Rregullorja e studimeve dhe provimeve

  me shume
WEBMAIL

E-Mail

Password